تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1372 
معارف اسلامی 
دانشگاه قم 
 
دکترا 
1380 
فلسفه و کلام اسلامی 
دانشگاه تهرن 
 
خارج